Bokframställning

Vill du/ni ge ut en bok?

A-Script Förlag hjälper gärna till!

Viktigt att känna till är att:

1. A-Script Förlag kan bistå inom varje länk i kedjan Textbearbetning-Formgivning-Produktion-Marknadsföring-Försäljning. Enskilda delar eller helheten.

3. A-Script Förlag ger författarna gott om friexemplar, men arbetar inte med royalties.

3. A-Script Förlag hjälper till med att hitta lämpliga finansieringsvägar. Varje ny bok måste finna sin egen ekonomiska lösning. Förlaget har mycket god kunskap om hur detta kan låta sig göras – det behöver inte innebära något oöverstigligt hinder. Min kompetens är stor när det gäller att hitta lösningar –  och jag berättar gärna mer!