Ledstjärnor

A-Script Förlag har som ledstjärnor att:

*Arbeta i nära samverkan med uppdragsgivaren

*Finna prisvärda lösningar utifrån befintlig ekonomi

*Skapa böcker och skrifter som är tilltalande och läsvänliga

*Vara noga med kvalitén vad gäller såväl språk som fakta